Specializuotos paskolų brokerio paslaugos

+370-612-41425 info@paskolubrokeris.lt
 

AKTUALU

Jau renkamos paraiškos DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAI GAUTI !!!

Fiziniai asmenys ir mažos įmonės, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai (VSF2 – administruoja INVEGA), gali teikti paraiškas darbo užmokesčio kompensacijoms gauti.

Maksimalus galimas kompensacijos dydis – 12 500 EUR.

Iki 2020 m. numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas: pirmajam kvietimui skirta 8 mln. eurų, antrąjį kvietimą numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtyje.


Jau renkamos paraiškos DALINIAM PALŪKANŲ KOMPENSAVIMUI GAUTI !!!

Verslo subjektams, sudariusiems paskolų sutartis po 2015 metų spalio 1 d., paskolų palūkanos kompensuojamos iki 95 proc.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2016.03.08 iki 2020.10.31 (galutinis terminas)


Paraiškų teikimas ES paramai gauti Paraiškų priėmimo tvarkaraštis pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos“ priemones:

Priemonės kodas arba veiklos numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas  

2018-03-01

2018-10-03

 

2018-03-30

2018-10-31

6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui Nepaskelbta Nepaskelbta
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėje 2018-11-02 2018-11-30
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2018-08-01 2018-09-28

(šią paramą administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos)


Naudingos nuorodos, partneriai

ADB “Lietuvos draudimas” – www.ld.lt

UAB “Ekokonsultacijos” – www.ekokonsultacijos.lt

UAB “Investicijų ir verslo garantijos” – www.invega.lt “Žemės ūkio paskolų garantijų fondas” – www.garfondas.lt

Lietuvos Aplinkos Apsaugos Investicinis fondas (LAAIF) – www.laaif.lt

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – www.nma.lt

Tarpbankinės palūkanų normos (VILIBOR, EUR LIBOR) – http://fin.seb.lt/vbfin/interest/vilibor.fw?s_menu=3&lang=lt