Parama verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19: konsultuojame paramos gavimo klausimais, padedame parengti reikiamus dokumentus

Paskolos ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams

Paskolos ūkininkams ir kitiems žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams– palūkanos tik 0,19 proc., be užstato, dar liko pinigų, skubėkite (nukentėjusiems nuo Covid-19)!!!


 

Parama verslui ir žemės ūkiui, nukentėjusiam nuo COVID-19: konsultuojame paramos gavimo klausimais, padedame parengti reikiamus dokumentus

Mokesčių, įskaitant socialinio draudimo, atidėjimas. Taikomas visiems verslams, patekusiems į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) sąrašą ar pateikusiems prašymą, tokiu atveju sprendimą priima VMI, atsižvelgusi į kiekvieną konkretų atvejį. Plačiau – VMI puslapyje ( https://www.vmi.lt/cms/informacija-verslui-del-covid-19 )

Darbuotojų, esančių prastovoje, darbo užmokesčio kompensavimas. Nuo 70 iki 90 proc. prastovoje esančio darbuoto darbo užmokesčio. Kompensacijos dydis priklauso nuo buvusio atlyginimo bei darbdavio pasirinkimo. Plačiau – užimtumo tarnybos puslapyje ( https://uzt.lt/karantinas/sub-darbdaviams/ ).

Paramos priemonės, kurias administruoja INVEGA (plačiau – https://invega.lt/lt/covid-19/pagalba-verslui-covid-19-krizes-metu/):

100% palūkanų kompensacija. Taikoma, jei finansų įstaiga nuo 2020-03-16 atidėjo paskolos ar lizingo mokėjimus iki 6 mėnesių.

Lengvatinės paskolos likvidumui palaikyti labiausiai nukentėjusiam verslui. Iki 100 000 EUR, išlaidoms nuo 2020-03-16 iki 2020-07-31 padengti, pradedama grąžinti po 6 mėn. per 24 arba 36 mėn., iki 0,2 proc. metinės palūkanos, iki 1 proc. administracinis mokestis. Taikomas verslams, kurie išlaikė ne mažiau 50 proc. darbuotojų ir kurių apyvarta smuko daugiau kaip 60 proc.

Paskolos apmokėtinoms sąskaitoms (ASAP). Iki 30 000 EUR, apmokėti iki 80 proc. sąskaitų, išrašytų pirkėjams, nukentėjusiems nuo COVID-19, pagal VMI sąrašą, pradedama grąžinti po 6 mėn. per 24 arba 36 mėn.. Taikoma verslams, įtrauktiems į VMI nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą ir išlaikė ne mažiau 50 proc. darbuotojų.