Specializuotos paskolų brokerio paslaugos

+370-612-41425 info@paskolubrokeris.lt
 

ES parama

ES parama UAB „Paskolų brokeris” teikia kvalifikuotą pagalbą gaunat ES paramą. Bendrovės paslaugomis sėkmingai pasinaudojo daugiau kaip 30 subjektų, kai kurie jų po 2-3 kartus, iš įvairių Lietuvos regionų (turime klientų Panevėžio, Vilniaus, Biržų, Rokiškio, Pasvalio, Zarasų, Mažeikių, Lazdijų, Tauragės rajonuose). Populiariausia klientų tarpe yra ES parama pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programą“ (šią paramą administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos(NMA)). Apibendrinant  daugelį „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos“ priemonių bei veiklos sričių, pagal kurias ES suteikia paramą, kaip populiariausias tarp mūsų klientų, galime išskirti šias:

 1. Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.

PriemonėŪkio ir verslo plėtra“; Veiklos sritis – „Parama jaunųjų ūkininkų  įsikūrimui

 • Paramos gali kreiptis: ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kaip ūkio valdytojas, ūkis įsteigtas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių.
 • Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) ūkyje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.
 • Paramos rūšis: parama veiklos pradžiai (technikai, pastatams, įrangai).
 • (Taikytinos) sumos ir paramos intensyvumas: 40 tūkst. EUR (be PVM). Intensyvumas – 100 proc. nuo patiriamų investicijų (neskaitant PVM).
 1. Parama žemės ūkio modernizavimui. (parama ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms)

Priemonė – „Investicijos į materialųjį turtą“; Veiklos sritis – „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 • Paramos gali kreiptis: ūkininkai ir juridiniai asmenys (ar jų grupės – kooperatyvai), užsiimantys žemės ūkio veikla ne trumpiau nei 12 mėn.
 • Remiama veikla: žemės ūkio produktų gamyba; valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai; biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų; trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.
 • Tinkamos finansuoti išlaidos: žemės ūkio technika ir įranga; technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga; gamybinių statinių ir pastatų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas; infrastruktūra (ūkininko valdoje); daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo rangos būdu darbai.
 • (Taikytinos) sumos ir paramos intensyvumas: maksimali paramos suma iki 400 tūkst. Eur (finansavimo dydis priklauso nuo sektoriaus). Intensyvumas: iki 70 proc. (finansavimo intensyvumas skirstomas pagal sektorius).
 1. Parama verslo kūrimui kaimo vietovėse. (parama veikiančioms ir naujai įkurtoms įmonėms, plėtoti verslą kaimo vietovėse)

PriemonėŪkio ir verslo plėtra“; Veiklos sritis – „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

 • Paramos gali kreiptis: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo; labai maža įmonė.
 • Remiama veikla: nauja ekonominė veikla kaimo vietovėje, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus.
 • Paramos rūšis: parama veiklos pradžiai (pastatams, įrangai ir t.t.).
 • (Taikytinos) sumos ir paramos intensyvumas: iki 40 tūkst. Eur. Intensyvumas – 100 proc.
 1. Parama investicijoms, skirtoms ekonominei veiklai kurti ir plėtoti.

PriemonėŪkio ir verslo plėtra“; Veiklos sritis – „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

 • Paramos gali kreiptis: labai maža ar maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
 • Remiama veikla: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
 • Paramos rūšis: Investicinė parama (statinių statybai, rekonstrukcijai; techninei įrangai, baldams; infrastruktūros kūrimui ir t.t.)
 • (Taikytinos) sumos ir paramos intensyvumas: iki 200 tūkst. Eur. (jei projekte  numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų). Intensyvumas – 50 proc.

Klientams, norintiems gauti ES paramą, teikiamos tokios paslaugos:

 • Nemokamai teikiamos kvalifikuotos konsultacijos, padėsiančios apsispręsti kokią paramą imti;
 • Parengiamos paraiškos ir verslo planai bei kiti reikiami dokumentai;
 • Nemokamai administruojame projektus gavusius paramą.

Taikome labai lanksčia kainodarą – parengus projektą mokate iki 20 proc. visos kainos, likusi kainos dalis mokama tik tuo atveju, jei projektui skiriama parama. Be to, klientams netenka galvoti kaip projektą finansuoti – padedame gauti bankų ar kitų finansų įstaigų kreditavimą. ES parama aplinkosauginiams projektams, administruojamiems Lietuvos Aplinkos Apsaugos Investicinio fondo (LAAIF). Rengiame paraiškas ir verslo planus gauti LAAIF subsidijas ir lengvatines paskolas, konsultuojame ir administruojame projektus. Taikome lanksčia kainodarą.