ES parama

Teikiame kvalifikuotą pagalbą gaunant ES paramą. Klientus, norinčius gauti paramą, konsultuojame nemokamai. Parengiame paraiškas ir verslo planus bei kitus reikiamus dokumentus, o projektus gavusius paramą administruojame nemokamai.

Populiariausios ES paramos

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

Priemonė – „Ūkio ir verslo plėtra“
Paramos gali kreiptis
Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus, pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kaip ūkio valdytojas, ūkis įsteigtas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių.
Remiama veikla
Žemės ūkio produktų gamyba; prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) ūkyje) apdorojimas, perdirbimas ir teikimas rinkai.
Paramos rūšis
Parama veiklos pradžiai (technikai, pastatams, įrangai).
Sumos ir paramos intensyvumas
40 tūkst. EUR (be PVM). Intensyvumas – 100 proc. nuo patiriamų investicijų (neskaitant PVM).

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Priemonė – „Investicijos į materialųjį turtą“
Paramos gali kreiptis
Ūkininkai ir juridiniai asmenys (ar jų grupės – kooperatyvai), užsiimantys žemės ūkio veikla ne trumpiau nei 12 mėn.
Remiama veikla
žemės ūkio produktų gamyba; valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai; biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų; trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.
Paramos rūšis
Žemės ūkio technika ir įranga; technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga; gamybinių statinių ir pastatų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas; infrastruktūra (ūkininko valdoje); daugiamečių vaiskrūmių ir vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo rangos būdu darbai.
Sumos ir paramos intensyvumas
Maksimali paramos suma iki 400 tūkst. EUR (finansavimo dydis priklauso nuo sektoriaus). Intensyvumas: iki 70 proc. (finansavimo intensyvumas skirstomas pagal sektorius).

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti

Priemonė – „Ūkio ir verslo plėtra“
Paramos gali kreiptis
Ūkininkas ar kitas fizinis asmuo; labai maža įmonė.
Remiama veikla
Nauja ekonominė veikla kaimo vietovėje, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus.
Paramos rūšis
Parama veiklos pradžiai (pastatams, įrangai ir t.t.).
Sumos ir paramos intensyvumas
Iki 40 tūkst. EUR. Intensyvumas – 100 proc.

Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti

Priemonė – „Ūkio ir verslo plėtra“
Paramos gali kreiptis
Labai maža ar maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo.
Remiama veikla
Įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
Paramos rūšis
Investicinė parama (statinių statybai, rekonstrukcijai; techninei įrangai, baldams; infrastruktūros kūrimui ir t.t.)
Sumos ir paramos intensyvumas
Iki 200 tūkst. EUR. (jei projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų). Intensyvumas – 50 proc.