Aktualu

Jau renkamos paraiškos DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJAI GAUTI !!!

2018-02-03

Fiziniai asmenys ir mažos įmonės, kurie atitinka SVV subjekto statusą ir yra VSF2 paskolų gavėjai (VSF2 – administruoja INVEGA), gali teikti paraiškas darbo užmokesčio kompensacijoms gauti.

Maksimalus galimas kompensacijos dydis – 12 500 EUR.

Iki 2020 m. numatoma skelbti 2 kvietimus teikti paraiškas: pirmajam kvietimui skirta 8 mln. eurų, antrąjį kvietimą numatoma paskelbti 2019 m. II ketvirtyje.

Jau renkamos paraiškos DALINIAM PALŪKANŲ KOMPENSAVIMUI GAUTI !!!

2018-02-03

Verslo subjektams, sudariusiems paskolų sutartis po 2015 metų spalio 1 d., paskolų palūkanos kompensuojamos iki 95 proc.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2016.03.08 iki 2020.10.31 (galutinis terminas)

Paraiškų priėmimo tvarkaraštis, ES paramai gauti, pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos“ priemones

2018-02-03

Paraiškų priėmimo tvarkaraštis, ES paramai gauti, pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos“ priemones.