Specializuotos paskolų brokerio paslaugos

+370-612-41425 info@paskolubrokeris.lt
 

Paskolos

UAB „Paskolų brokeris“ konsultuoja ir padeda gauti paskolas tiek juridiniams, tiek ir fiziniams asmenims (pastariesiems tik su užstatu). Klientų prašyto kreditavimo sumos svyruoja nuo 15 000 EUR iki 7 000 000 EUR. Bendradarbiaujame su visais Lietuvoje registruotais bankais bei kai kuriais užsienių bankų filialais ar skyriais, eile kredito unijų, todėl klientams finansavimą (paskolas, kreditus, lizingą) padedame gauti palankiausiomis sąlygomis. „Paskolų brokeris“ klientai su bendrovės pagalba naudojasi šiais kreditavimo produktais:

Primename, kad pirminės konsultacijos nieko nekainuoja – kviečiame kreiptis ir sužinoti bei gauti geriausias sąlygas rinkoje!

 

Paskola verslui ir žemės ūkiuiUAB „Paskolų brokeris“ didžiąją klientų dalį sudaro juridiniai asmenys, užsiimantys verslu ar žemės ūkio veikla: daugiausiai gamybos ir prekybos, rečiau – paslaugas teikiančios įmonės.
Bendrovė šiems klientams padeda išspręsti įvairias finansines problemas, susijusias su apyvartinių lėšų stygiumi, plėtra, investicijų poreikiu ar esamų įsipareigojimų pertvarkymui (refinansavimui):

 

Finansavimas (paskolos, kreditai) apyvartinėms lėšomsPaskola, kreditas apyvartinėms lėšoms. Priklausomai nuo poreikio bei turimo užstato šių paskolų terminas svyruoja nuo 1 iki 3 metų, jos yra skirtos žaliavų, medžiagų, prekių įsigijimui ar apmokėjimui už paslaugas;
Kredito linija. Patogi veiklai, kai pinigų poreikis svyruoja – galima kredito liniją pasidengti, o esant poreikiui vėl pasinaudoti (palūkanos mokamos tik nuo panaudotos dalies). Kredito linijų terminas dažniausiai yra 1 metai, be limito mažinimo, retesniais atvejais 2 metai.
Kiti instrumentai apyvartinių lėšų finansavimui. Padedame gauti ir kitas finansavimo formas kaip „overdraft’ai“ (sąskaitos kreditai), faktoringas ar atgalinis lizingas (leaseback) – jei turite turtą, jį galima parduoti lizingo bendrovei ir vėl išsipirkti.

 

Finansavimas (paskolos, kreditai) investicijomsPaskola, kreditai ar lizingas įrangai, transportui bei technikai. Kreditavimo suma siekia iki 80 proc. įsigyjamo turto vertės (jei nėra papildomo užstato), terminas iki 5-7 metų.
Paskola, kreditas ar lizingas nekilnojamajam turtui. Padedame gauti kreditavimą pastatų, patalpų, statinių ir žemės įsigijimui, statybai, rekonstrukcijai bei remontui. Kreditavimo suma siekia iki 90 proc. įsigyjamo turto vertės, terminas iki 12 metų.

 

Paskolų refinansavimas, pertvarkymasPadedame pertvarkyti (refinansuoti) esamus finansinius įsipareigojimus (paskolas, kreditus, lizingą) – refinansuojant padedame sumažinti palūkanų normą, gauti didesnę paskolos sumą, prailginti paskolų terminą iki 7 metų, optimizuoti grąžinimo grafikus.

 

Mikrokreditas naujam, pradedančiam verslui„Paskolų brokeris“ padeda gauti paskolas ir kreditavimą naujam pradedančiam verslui (startup’ui), t.y. naujai (iki 1 metų) įsteigtoms įmonėms, asmenims, dirbantiems pagal individualią veiklą ar verslo liudijimą. Dažniausiai tokioms įmonėms padedame gauti mikrokreditus. Mikrokreditas – smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui skiriama paskola, kurios suma iki 25 000 EUR, suteikiama smulkiam verslininkui lengvatinėmis sąlygomis. Paskola gali būti skirta tiek apyvartinėms lėšoms, tiek ir investicijoms. Paskolos terminas iki 10 metų.

 

Paskolos su Invega ir ŽŪPGF garantijomis, palūkanų kompensavimasSiekiant optimizuoti klientų nuosavų lėšų investavimą (net nesant papildomo užstato nuosavų lėšų dalis gali siekti tik 10-15 proc.) bei finansines išlaidas, didžioji dalis bendrovės padedamų gauti paskolų yra draudžiami UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ar UAB „Žemės ūkio garantijų fondas“ garantijomis. Kadangi garantijų suma siekia iki 90 proc. paskolų, kreditų sumos, reikia mažiau užstato bankui, dažnai užtenka perkamo turto. Gaunant garantijas kartu gaunant palūkanų kompensavimą iki 95 proc. (tokias kompensacijas padedame gauti net ir nedraudžiant INVEGA draudimu)

 

Paskola fiziniam asmeniui su užstatu, dirbančiam užsienyje ir LietuvojeUAB „Paskolų brokeris“ padeda gauti paskolas ir fiziniams asmenis ne verslui. Tokiu atveju paskolos suma neturėtų būti mažesnė nei 25 000 EUR, privalomas užstatas.

 

Paskola būsto (namo, buto) pirkimui, statyboms.Daugiausiai padedame gauti šias paskolas dirbantiems ne Lietuvoje, bet užsienyje, taip pat ne Lietuvos piliečiams: ne tik tarpininkaujame finansų įstaigose, bet ir padedame sutvarkyti visus formalumus, tad klientui tai trunka maksimaliai trumpą laiką. Maksimalus terminas – iki 30 m, bet ne vėliau iki paskolos, kredito gavėjui sukaks 65 m., paskolos suma – iki  85 proc. būsto (buto, namo) vertės, jei nepateikiamas papildomas užstatas.

 

Paskola su užstatu.Padedame gauti ir kitas paskolas fiziniams asmenims su užstatu, kurių panaudojimas yra labai platus ir mažiau kontroliuojamas. Šios paskolos gali būti naudojamos nekilnojamojo turto objektų plėtojimui, kito turto pirkimui ar tiesiog vartojimo reikmėms. Paskolas padedame gauti ir dirbantiems užsienyje.